fbpx

Bemötande

Client    Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en svensk statlig myndighet som ansvarar för att utveckla föreskrifter, tillhandahålla kunskapsstöd och statistik samt genomföra uppföljningar och utvärderingar.

Projektet syftade till att öka förståelsen för och främja korrekt bemötande bland vårdpersonal som arbetar med patienter som upplever psykisk ohälsa. Som en del av utbildningsmaterialet beställde Socialstyrelsen filmer. Dessa filmer skapades i både traditionellt 2D och VR-format.

Stampgatan 20A
411 01 Gothenburg
Sweden

Holländargatan 20
111 60 Stockholm
Sweden

View