fbpx

Care for resources

Client    Stena sphere

Hållbarhet är i fokus för alla företag inom Stenakoncernen. För att manifestera deras långsiktiga hållbarhetsarbete fick vi i uppdrag att producera en film som visar Stenakoncernens övergripande vision, beröringspunkterna som knyter ihop de olika företagen och vad de kollektivt strävar efter varje dag på jobbet. Filmen har använts online och som öppningsfilm vid ett antal stora event. Den blev också nominerad i Publishingpriset.

Stampgatan 20A
411 01 Gothenburg
Sweden

Holländargatan 20
111 60 Stockholm
Sweden

View