fbpx

Framtidsmodellen

Client    Dassault Systemes

Dassault Systèmes och deras 3D Experience-programplattform möjliggör för kunder att "virtualisera" produktutvecklingsprocessen genom att skapa 3D-designer och simulera deras användning innan de tillverkats i verkligheten.

I samarbete med Dassault Systèmes har vi lanserat en programserie som heter Framtidsmodellen. Under arbetet genomförde vi intervjuer med 12 nyckelpersoner inom den lokala transport- och mobilitetsbranschen.

Den senaste delen i vår serie tar upp globala energiutmaningar och utforskar nya drivkrafter för transport, energi, hållbarhet och tekniska lösningar som underlättar denna samhällsomvandling.

Stampgatan 20A
411 01 Gothenburg
Sweden

Holländargatan 20
111 60 Stockholm
Sweden

View