fbpx

Generation till generation

Client    Volvo Trucks

Många åkerier är familjeföretag med lång tradition och en stark koppling till Volvo Trucks. Den här filmen är ett bevis på hur mycket hjärta som finns i familjeverksamheter och att framgång byggs med hjälp av fantastiska samarbeten. 

Stampgatan 20A
411 01 Gothenburg
Sweden

Holländargatan 20
111 60 Stockholm
Sweden

View