fbpx

PISA

Client    Skolverket

PISA är OECD:s program för internationell bedömning av elever. Det utvärderar 15-åringars förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter inom läsning, matematik och naturvetenskap när de möter verkliga utmaningar. Skolverket bad oss att hjälpa till med att producera en animerad film avsedd att inspirera och stödja elever i Sverige när de ska förbereda sig inför sina PISA-test.

Stampgatan 20A
411 01 Gothenburg
Sweden

Holländargatan 20
111 60 Stockholm
Sweden

View