fbpx

The Autonomous Co-worker

Client    Volvo Autonomous

Vad är en autonom industri? Hur fungerar den, och hur påverkar dessa nya innovationer operatörernas arbetsliv? I en kampanj för Volvo Autonomous Solutions producerade vi en serie utbildande filmer om autonoma lastbilar som genomgår fälttester i en norsk kalkstensgruva.

För awareness-delen av kampanjen skrev och producerade vi en kort "mockumentary" om hur vi människor tenderar att förmänskliga fordon. Genom att filma på plats i Brønnøy fick vi en fantastisk möjlighet att skapa en film som både underhåller och upplyser allmänheten om autonoma fordon. Samtidigt lyckades vi berätta en humoristisk och hjärtevärmande historia förankrad i en värld som Volvo, genom nya innovationer, är påväg att skapa.

Stampgatan 20A
411 01 Gothenburg
Sweden

Holländargatan 20
111 60 Stockholm
Sweden

View