fbpx

Informationsfilm

Kunder börjar generellt ha allt svårare att ta till sig texter och långa instruktioner. Enligt Google vill 50% av kunderna se en video av en produkt eller tjänst innan de köper något. Rör det dessutom ett ämne eller område som är komplext, eller innehåller flera steg kan en informationsfilm vara en bra lösning. Genom att kunna förklara och visa i ord och bild, kanske med förtydligande grafik, blir filmen överlägsen andra kommunikationskanaler.

Stampgatan 20A
411 01 Gothenburg

Holländargatan 20
111 60 Stockholm

Kontakta oss
info@stark.se

Jobba hos oss
work@stark.se

View